Aston Villa »Rekord protiv Sheffield WednesdayaAston Villa »Rekord protiv Sheffield WednesdayaPremijer liga M. U D L ciljevi
kod kuće 60 41 9 10 149 : 62
Daleko 60 petnaest 7 38 76 : 127
&iznos 120 56 16 48 225 : 189
Prvenstvo M. U D L ciljevi
kod kuće 7 5 0 dva 14 : 9
Daleko 7 5 1 1 19 : 9
&iznos 14 10 1 3 33 : 18
FA kup M. U D L ciljevi
Daleko dva 1 0 1 3 : 3
&iznos dva 1 0 1 3 : 3
Liga kup M. U D L ciljevi
kod kuće 3 1 0 dva dva : 3
&iznos 3 1 0 dva dva : 3
sveukupno M. U D L ciljevi
kod kuće 70 47 9 14 165 : 74
Daleko 69 dvadeset i jedan 8 40 98 : 139
Neutralno mjesto 0 0 0 0 0 : 0
&iznos 139 68 17 54 263 : 213


Premijer liga
1999./2000 31. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 1 (0: 0)
1999./2000 18. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 1 (0: 1)
1998/1999 20. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 1 (1: 1)
1998/1999 3. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 1 (0: 1)
1997/1998 37. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 3 (0: 2)
1997/1998 9. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 2 (1: 2)
1996/1997 20. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 1 (0: 0)
1996/1997 1. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 1 (0: 0)
1995/1996 31. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
1995/1996 21. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 3: 2 (0: 1)
1994./1995 29. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 2 (0: 2)
1994./1995 16. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 1 (1: 0)
1993./1994 19. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 2 (1: 1)
1993./1994 2. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
1992./1993 35. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (1: 0)
1992./1993 18. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 2 (1: 1)
1991./1992 26. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 1 (0: 0)
1991./1992 1. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 3 (2: 1)
1989./1990 25. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 0 (0: 0)
1989./1990 6. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
1988/1989 23. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (2: 0)
1988/1989 6. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
1986./1987 41. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 2 (0: 2)
1986./1987 18. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 1 (1: 1)
1985./1986 40. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 0 (1: 0)
1985./1986 17. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 1 (1: 1)
1984./1985 35. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 3: 0 (1: 0)
1984./1985 21. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 1 (0: 1)
1966/1967 4. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
1966/1967 2. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 1 (0: 0)
1965/1966 42. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
1965/1966 15. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (0: 0)
1964./1965 28. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 1 (0: 0)
1964./1965 9. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (0: 0)
1963/1964 33. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 2 (0: 0)
1963/1964 15. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 0 (0: 0)
1962/1963 39. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 2 (0: 0)
1962/1963 17. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
1961/1962 32. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 0 (0: 0)
1961/1962 13. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 0 (0: 0)
1960/1961 42. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 4: 1 (0: 0)
1960/1961 19. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 2 (0: 0)
1957/1958 41. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (0: 0)
1957/1958 20. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 5 (0: 0)
1956/1957 39. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 5: 0 (0: 0)
1956/1957 18. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 1 (2: 1)
1954./1955 25. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 0 (0: 0)
1954./1955 3. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 6: 3 (0: 0)
1953./1954 36. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 1 (2: 1)
1953./1954 17. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 1 (3: 1)
1952/1953 40. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 4: 3 (0: 0)
1952/1953 19. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 2 (0: 0)
1950/1951 38. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 1 (0: 0)
1950/1951 17. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 2 (0: 0)
1935/1936 23. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 5: 2
1935/1936 1. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 2
1934/1935 35. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 1
1934/1935 14. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 4: 0
1933/1934 4. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 0
1933/1934 2. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 2
1932/1933 39. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 2
1932/1933 17. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 3: 6
1931/1932 29. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 3: 1
1931/1932 7. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 0
1930/1931 42. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 0
1930/1931 2. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0
1929/1930 25. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 3: 0
1929/1930 5. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 3
1928/1929 42. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 4: 1
1928/1929 20. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 4: 1
1927/1928 42. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 0
1927/1928 20. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 5: 4
1926/1927 37. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 1
1926/1927 17. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 2
1919/1920 41. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 0: 1
1919/1920 38. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 3: 1
1914/1915 23. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 0: 0
1914/1915 4. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 5: 2
1913/1914 26. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 3
1913/1914 7. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 0
1912/1913 25. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 1
1912/1913 8. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 10: 0
1911/1912 27. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 0
1911/1912 9. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 3
1910/1911 27. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 0
1910/1911 9. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 1
1909/1910 27. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 5: 0
1909/1910 10. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 2
1908/1909 21. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 4: 2
1908/1909 2. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 1: 1
1907/1908 26. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 5: 0
1907/1908 9. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 3
1906/1907 27. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 8: 1
1906/1907 8. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 1
1905/1906 26. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 2
1905/1906 8. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 3: 0
1904/1905 24. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 0: 2
1904/1905 6. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 2
1903/1904 33. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 4: 2
1903/1904 17. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 1
1902/1903 18. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 4: 0
1902/1903 16. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 1: 0
1901/1902 22. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 0
1901/1902 7. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 4: 1
1900/1901 27. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 1
1900/1901 13. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 2
1898/1899 27. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 3: 1
1898/1899 25. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 4: 1
1897/1898 6. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 3: 0
1897/1898 1. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 5: 2
1896/1897 12. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 4: 0
1896/1897 11. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 3
1895/1896 27. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 2: 1
1895/1896 22. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 3
1894/1895 17. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 3: 1
1894/1895 11. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 1: 0
1893/1894 23. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 2: 2
1893/1894 19. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 3: 0
1892./1893 22. Okrugla Aston Villa - FC srijeda 5: 1
1892./1893 17. Okrugla FC srijeda - Aston Villa 5: 3


Prvenstvo
2018./2019 40. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 3 (1: 1)
2018./2019 9. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 2 (0: 0)
2017./2018 34. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 4 (2: 1)
2017./2018 16. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 2 (0: 2)
2016./2017 37. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 0 (1: 0)
2016./2017 1. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 0 (0: 0)
1974/1975 9. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 0: 4
1974/1975 3. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 3: 1
1973/1974 9. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 4
1973/1974 4. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 0
1972./1973 9. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 2: 1
1972./1973 5. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 2: 2
1937/1938 6. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 4: 3
1937/1938 2. Okrugla Sheffield Wednesday - Aston Villa 1: 2


FA kup
1913/1914 Četvrtina finala FC srijeda - Aston Villa 0: 1
1893/1894 Četvrtina finala FC srijeda - Aston Villa 3: 2


Liga kup
2001./2002 Osmina finala Aston Villa - Sheffield Wednesday 0: 1 (0: 1)
1987./1988 Osmina finala Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 2
1978./1979 2. Okrugla Aston Villa - Sheffield Wednesday 1: 0


Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak