Inter »Rekord protiv Torino FCInter »Rekord protiv Torino FCSerija M. U D L ciljevi
kod kuće 79 41 27 jedanaest 131 : 57
Daleko 78 28 2. 3 27 98 : 102
&iznos 157 69 pedeset 38 229 : 159
Talijanski kup M. U D L ciljevi
kod kuće dva dva 0 0 3 : 1
Daleko dva 0 1 1 1 : dva
&iznos 4 dva 1 1 4 : 3
sveukupno M. U D L ciljevi
kod kuće 81 43 27 jedanaest 134 : 58
Daleko 80 28 24 28 99 : 104
Neutralno mjesto 0 0 0 0 0 : 0
&iznos 161 71 51 39 233 : 162


Serija
2020/2021 8. Okrugla Između - Torino FC 4: 2 (0: 1)
2019/2020 32. Okrugla Između - Torino FC 3: 1 (0: 1)
2019/2020 13. Okrugla Torino FC - Između 0: 3 (0: 2)
2018./2019 21. Okrugla Torino FC - Između 1: 0 (1: 0)
2018./2019 2. Okrugla Između - Torino FC 2: 2 (2: 0)
2017./2018 31. Okrugla Torino FC - Između 1: 0 (1: 0)
2017./2018 12. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (0: 0)
2016./2017 29. Okrugla Torino FC - Između 2: 2 (1: 1)
2016./2017 10. Okrugla Između - Torino FC 2: 1 (1: 0)
2015./2016 31. Okrugla Između - Torino FC 1: 2 (1: 0)
2015./2016 12. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
2014./2015 20. Okrugla Između - Torino FC 0: 1 (0: 0)
2014./2015 1. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
2013./2014 27. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (1: 0)
2013./2014 8. Okrugla Torino FC - Između 3: 3 (1: 1)
2012./2013 22. Okrugla Između - Torino FC 2: 2 (1: 1)
2012./2013 3. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 1)
2008./2009 22. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (0: 0)
2008./2009 3. Okrugla Torino FC - Između 1: 3 (0: 2)
2007./2008 34. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
2007./2008 15. Okrugla Između - Torino FC 4: 0 (1: 0)
2006./2007 38. Okrugla Između - Torino FC 3: 0 (1: 0)
2006./2007 19. Okrugla Torino FC - Između 1: 3 (0: 1)
2002/2003 19. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 0)
2002/2003 2. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (1: 0)
2001./2002 21. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
2001./2002 4. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 0)
1999./2000 21. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (1: 1)
1999./2000 4. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 0)
1995/1996 22. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
1995/1996 5. Okrugla Između - Torino FC 4: 0 (3: 0)
1994./1995 18. Okrugla Između - Torino FC 2: 1 (0: 0)
1994./1995 1. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 1)
1993./1994 25. Okrugla Torino FC - Između 2: 0 (1: 0)
1993./1994 8. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1992./1993 34. Okrugla Između - Torino FC 3: 0 (0: 0)
1992./1993 17. Okrugla Torino FC - Između 1: 2 (0: 0)
1991./1992 26. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1991./1992 9. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1990/1991 20. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (1: 0)
1990/1991 3. Okrugla Torino FC - Između 2: 0 (0: 0)
1988/1989 33. Okrugla Torino FC - Između 2: 0 (0: 0)
1988/1989 16. Okrugla Između - Torino FC 2: 0 (2: 0)
1987./1988 19. Okrugla Između - Torino FC 0: 1 (0: 1)
1987./1988 4. Okrugla Torino FC - Između 1: 1 (0: 0)
1986./1987 24. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1986./1987 9. Okrugla Između - Torino FC 2: 1 (1: 0)
1985./1986 28. Okrugla Torino FC - Između 1: 0 (0: 0)
1985./1986 13. Okrugla Između - Torino FC 3: 3 (1: 2)
1984./1985 20. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (1: 1)
1984./1985 5. Okrugla Torino FC - Između 1: 1 (0: 1)
1983./1984 18. Okrugla Torino FC - Između 3: 1 (2: 1)
1983./1984 3. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1982/1983 20. Okrugla Između - Torino FC 1: 3 (0: 1)
1982/1983 5. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1981./1982 18. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
1981./1982 3. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (0: 0)
1980/1981 26. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
1980/1981 11. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (1: 1)
1979/1980 23. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (0: 1)
1979/1980 8. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1978./1979 20. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1978./1979 5. Okrugla Torino FC - Između 3: 3 (1: 1)
1977/1978 19. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1977/1978 4. Okrugla Torino FC - Između 1: 0 (0: 0)
1976./1977 20. Okrugla Između - Torino FC 0: 1 (0: 1)
1976./1977 5. Okrugla Torino FC - Između 1: 0 (0: 0)
1975./1976 19. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (0: 0)
1975./1976 4. Okrugla Torino FC - Između 2: 1 (1: 0)
1974/1975 29. Okrugla Torino FC - Između 2: 3 (1: 1)
1974/1975 14. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (0: 0)
1973/1974 19. Okrugla Između - Torino FC 3: 0 (1: 0)
1973/1974 4. Okrugla Torino FC - Između 2: 2 (0: 1)
1972./1973 23. Okrugla Torino FC - Između 4: 0 (1: 0)
1972./1973 8. Okrugla Između - Torino FC 2: 0 (1: 0)
1971/1972 20. Okrugla Torino FC - Između 2: 1 (1: 0)
1971/1972 5. Okrugla Između - Torino FC 2: 0 (0: 0)
1970/1971 21. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 1)
1970/1971 6. Okrugla Između - Torino FC 2: 0 (0: 0)
1969/1970 18. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1969/1970 3. Okrugla Između - Torino FC 2: 0 (1: 0)
1968/1969 24. Okrugla Između - Torino FC 2: 2 (1: 1)
1968/1969 9. Okrugla Torino FC - Između 2: 1 (2: 0)
1967/1968 26. Okrugla Torino FC - Između 2: 3 (2: 1)
1967/1968 11. Okrugla Između - Torino FC 1: 0 (0: 0)
1966/1967 24. Okrugla Između - Torino FC 1: 2 (0: 2)
1966/1967 7. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 1)
1965/1966 24. Okrugla Torino FC - Između 1: 2 (0: 1)
1965/1966 7. Okrugla Između - Torino FC 4: 0 (2: 0)
1964./1965 34. Okrugla Između - Torino FC 2: 2 (1: 0)
1964./1965 17. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1963/1964 20. Okrugla Torino FC - Između 0: 2 (0: 1)
1963/1964 3. Okrugla Između - Torino FC 3: 1 (2: 0)
1962/1963 34. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (0: 0)
1962/1963 17. Okrugla Torino FC - Između 1: 1 (1: 1)
1961/1962 20. Okrugla Torino FC - Između 0: 0 (0: 0)
1961/1962 3. Okrugla Između - Torino FC 0: 0 (0: 0)
1960/1961 30. Okrugla Između - Torino FC 1: 1 (0: 0)
1960/1961 13. Okrugla Torino FC - Između 0: 1 (0: 1)
1958./1959 30. Okrugla Između - Torino FC 1: 0
1958./1959 13. Okrugla Torino FC - Između 0: 5
1957/1958 18. Okrugla Torino FC - Između 2: 3
1957/1958 1. Okrugla Između - Torino FC 0: 0
1956/1957 25. Okrugla Između - Torino FC 3: 0
1956/1957 8. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1955/1956 23. Okrugla Torino FC - Između 0: 2
1955/1956 6. Okrugla Između - Torino FC 1: 0
1954./1955 20. Okrugla Između - Torino FC 1: 1
1954./1955 3. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1953./1954 33. Okrugla Između - Torino FC 2: 0
1953./1954 16. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1952/1953 20. Okrugla Između - Torino FC 1: 3
1952/1953 3. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1951/1952 24. Okrugla Torino FC - Između 1: 0
1951/1952 5. Okrugla Između - Torino FC 2: 0
1950/1951 37. Okrugla Torino FC - Između 2: 1
1950/1951 18. Okrugla Između - Torino FC 3: 1
1949/1950 34. Okrugla Torino FC - Između 1: 0
1949/1950 15. Okrugla Između - Torino FC 2: 0
1948/1949 34. Okrugla Između - Torino FC 0: 0
1948/1949 15. Okrugla Torino FC - Između 4: 2
1947/1948 33. Okrugla Između - Torino FC 0: 1
1947/1948 12. Okrugla Torino FC - Između 5: 0
1946/1947 26. Okrugla Torino FC - Između 5: 2
1946/1947 7. Okrugla Između - Torino FC 1: 3
1945/1946 Završni krug 12. Okrugla Između - Torino FC 6: 2
1945/1946 Završni krug 5. Okrugla Torino FC - Između 1: 0
1945/1946 Sjever 25. Okrugla Torino FC - Između 1: 0
1945/1946 Sjever 12. Okrugla Između - Torino FC 1: 1
1942/1943 16. Okrugla Torino FC - Između 1: 3
1942/1943 1. Okrugla Između - Torino FC 1: 0
1941./1942 18. Okrugla Između - Torino FC 2: 3
1941./1942 3. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1940/1941 29. Okrugla Između - Torino FC 0: 2
1940/1941 14. Okrugla Torino FC - Između 5: 5
1939/1940 24. Okrugla Između - Torino FC 5: 1
1939/1940 9. Okrugla Torino FC - Između 0: 1
1938/1939 26. Okrugla Između - Torino FC 1: 1
1938/1939 11. Okrugla Torino FC - Između 2: 1
1937/1938 28. Okrugla Torino FC - Između 1: 1
1937/1938 13. Okrugla Između - Torino FC 1: 0
1936/1937 24. Okrugla Torino FC - Između 1: 2
1936/1937 9. Okrugla Između - Torino FC 1: 0
1935/1936 28. Okrugla Između - Torino FC 4: 0
1935/1936 13. Okrugla Torino FC - Između 3: 3
1934/1935 29. Okrugla Između - Torino FC 4: 0
1934/1935 14. Okrugla Torino FC - Između 1: 2
1933/1934 32. Okrugla Torino FC - Između 1: 0
1933/1934 15. Okrugla Između - Torino FC 0: 0
1932/1933 25. Okrugla Između - Torino FC 5: 1
1932/1933 8. Okrugla Torino FC - Između 3: 2
1931/1932 19. Okrugla Torino FC - Između 2: 1
1931/1932 2. Okrugla Između - Torino FC 1: 1
1930/1931 21. Okrugla Između - Torino FC 3: 0
1930/1931 4. Okrugla Torino FC - Između 6: 0
1929/1930 31. Okrugla Torino FC - Između 4: 1
1929/1930 14. Okrugla Između - Torino FC 3: 0


Talijanski kup
1990/1991 Osmina finala Torino FC - Između 1: 0 (1: 0)
1990/1991 Osmina finala Između - Torino FC 2: 1 (0: 1)
1981./1982 Konačno Torino FC - Između 1: 1 (1: 1)
1981./1982 Konačno Između - Torino FC 1: 0 (1: 0)


Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak

hoteli u blizini hampden park stadium Glasgow