Manchester United »Rekord protiv West Bromwich AlbionaManchester United »Rekord protiv West Bromwich AlbionaPremijer liga M. U D L ciljevi
kod kuće 59 31 petnaest 13 116 : 69
Daleko 59 dvadeset i jedan 13 25 101 : 106
&iznos 118 52 28 38 217 : 175
Prvenstvo M. U D L ciljevi
kod kuće 4 dva 1 1 5 : 3
Daleko 4 1 1 dva 3 : 6
&iznos 8 3 dva 3 8 : 9
FA kup M. U D L ciljevi
kod kuće 3 1 1 1 3 : 6
Daleko 3 0 dva 1 4 : 5
&iznos 6 1 3 dva 7 : jedanaest
Liga kup M. U D L ciljevi
kod kuće 1 1 0 0 3 : 1
Daleko 1 0 0 1 0 : dva
&iznos dva 1 0 1 3 : 3
sveukupno M. U D L ciljevi
kod kuće 67 35 17 petnaest 127 : 79
Daleko 67 22 16 29 108 : 119
Neutralno mjesto 0 0 0 0 0 : 0
&iznos 134 57 33 44 235 : 198


Premijer liga
2020/2021 24. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2020/2021 9. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
2017./2018 34. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2017./2018 18. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 2)
2016./2017 30. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
2016./2017 17. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2 (0: 1)
2015./2016 29. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2015./2016 12. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (0: 0)
2014./2015 35. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2014./2015 8. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2 (1: 0)
2013./2014 29. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 1)
2013./2014 6. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2 (0: 0)
2012./2013 38. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 5: 5 (1: 3)
2012./2013 20. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011./2012 28. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011./2012 1. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 21. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 8. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
2008./2009 23. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 5 (0: 2)
2008./2009 8. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 4: 0 (0: 0)
2005./2006 30. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 1)
2005./2006 18. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
2004./2005 37. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
2004./2005 15. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 0)
2002/2003 23. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 3 (1: 2)
2002/2003 1. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1985./1986 30. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1985./1986 9. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 5 (0: 2)
1984./1985 26. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (2: 0)
1984./1985 8. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
1983./1984 34. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1983./1984 9. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1982/1983 23. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
1982/1983 3. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 1)
1981./1982 22. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 2)
1981./1982 36. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1980/1981 39. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (2: 0)
1980/1981 25. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (2: 0)
1979/1980 10. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (0: 0)
1979/1980 2. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
1978./1979 42. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1978./1979 23. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 5 (3: 3)
1977/1978 33. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
1977/1978 12. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0 (3: 0)
1976./1977 33. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (1: 2)
1976./1977 10. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0 (2: 0)
1972./1973 32. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (1: 1)
1972./1973 12. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2 (2: 0)
1971/1972 27. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1 (0: 1)
1971/1972 4. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
1970/1971 31. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1970/1971 14. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 1)
1969/1970 34. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 7: 0 (0: 0)
1969/1970 17. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1968/1969 39. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1968/1969 2. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 0)
1967/1968 40. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 6: 3 (0: 0)
1967/1968 19. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1966/1967 21. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 4 (0: 0)
1966/1967 1. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 5: 3 (0: 0)
1965/1966 24. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 3 (0: 0)
1965/1966 23. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (0: 0)
1964./1965 22. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1964./1965 1. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (0: 0)
1963/1964 27. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 4 (0: 0)
1963/1964 7. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1962/1963 22. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 0 (1: 0)
1962/1963 1. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
1961/1962 31. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 4: 1 (0: 0)
1961/1962 12. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 39. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 18. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1959/1960 22. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 3 (1: 1)
1959/1960 1. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 2 (2: 1)
1958/1959 33. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 3 (0: 3)
1958/1959 14. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2 (0: 1)
1957/1958 33. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 4 (0: 2)
1957/1958 14. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1956/1957 23. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 1)
1956/1957 3. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 3 (2: 3)
1955/1956 23. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 4 (1: 4)
1955/1956 3. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (3: 1)
1954./1955 40. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (3: 0)
1954./1955 19. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (2: 0)
1953./1954 5. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1953./1954 3. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 3 (1: 1)
1952/1953 40. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 1)
1952/1953 19. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 1)
1951/1952 22. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 5: 1 (0: 1)
1951/1952 1. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 3 (1: 1)
1950/1951 40. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (1: 0)
1950/1951 19. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1949/1950 23. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 2)
1949/1950 3. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (0: 1)
1936/1937 42. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1936/1937 19. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2
1926/1927 42. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2
1926/1927 20. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0
1925/1926 42. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 3: 2
1925/1926 20. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 5: 1
1921/1922 4. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0
1921/1922 2. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 3
1920/1921 24. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2
1920/1921 23. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 4
1919/1920 29. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2
1919/1920 25. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1
1914/1915 26. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0
1914/1915 8. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0
1913/1914 36. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1
1913/1914 21. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0
1912/1913 22. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1
1912/1913 3. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2
1911/1912 22. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2
1911/1912 4. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1893/1894 7. Okrugla Newton Heath FC - West Bromwich Albion 4: 1
1893/1894 2. Okrugla West Bromwich Albion - Newton Heath FC 3: 1
1892./1893 6. Okrugla Newton Heath FC - West Bromwich Albion 2: 4
1892./1893 5. Okrugla West Bromwich Albion - Newton Heath FC 0: 0


Prvenstvo
1974/1975 5. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1
1974/1975 2. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1
1905/1906 6. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0
1905/1906 2. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1904/1905 7. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0
1904/1905 3. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2
1901/1902 7. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0
1901/1902 3. Okrugla Newton Heath FC - West Bromwich Albion 1: 2


FA kup
1977/1978 4. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 3: 2
1977/1978 4. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1
1957/1958 Četvrtina finala Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0
1957/1958 Četvrtina finala West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2
1938/1939 3. Okrugla Manchester United - West Bromwich Albion 1: 5
1938/1939 3. Okrugla West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0


Liga kup
2005./2006 Osmina finala Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
2003./2004 Osmina finala West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)


Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak