Real Madrid Castilla »Povijesni sastaviReal Madrid Castilla »Povijesni sastaviReal Madrid Castilla Sezona 2020/2021 35 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2019/2020 36 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2018/2019 32 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2017/2018 31 Igrači / Treneri
Real Madrid Castilla Sezona 2016/2017 30 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2015/2016 31 Igrači / Treneri
Real Madrid Castilla Sezona 2014/2015 37 Igrači / Treneri
Real Madrid Castilla Sezona 2013/2014 35 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2012/2013 32 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2011/2012 26 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2010/2011 27 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2009/2010 29 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2008/2009 30 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2007/2008 24 igrača / trenera
Real Madrid Castilla Sezona 2006/2007 37 Igrači / Treneri
Real Madrid Castilla Sezona 2005/2006 27 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 2004/2005 28 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 2003/2004 28 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 2002/2003 25 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 2001/2002 24 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 2000/2001 26 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1999/2000 30 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1998/1999 22 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1997/1998 25 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1996/1997 31 Igrači / Treneri
Real Madrid B Sezona 1995/1996 29 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1994/1995 26 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1993/1994 27 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1992/1993 24 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1991/1992 18 igrača / trenera
Real Madrid B Sezona 1990/1991 20 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1989/1990 26 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1988/1989 20 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1987/1988 18 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1986/1987 24 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1985/1986 23 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1984/1985 23 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1983/1984 15 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1982/1983 18 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1981/1982 18 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1980/1981 23 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1979/1980 20 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1978/1979 20 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1977/1978 4 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1976/1977 4 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1975/1976 3 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1974/1975 3 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1973/1974 3 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1972/1973 3 igrača / trenera
Castilla CF Sezona 1971/1972 2 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1970/1971 2 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1969/1970 2 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1968/1969 4 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1967/1968 1 Igrači / Treneri
AD Plus Ultra Sezona 1966/1967 1 Igrači / Treneri
AD Plus Ultra Sezona 1962/1963 6 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1961/1962 7 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1960/1961 5 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1959/1960 9 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1958/1959 7 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1957/1958 8 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1955/1956 4 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1953/1954 1 Igrači / Treneri
AD Plus Ultra Sezona 1952/1953 2 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1951/1952 4 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1950/1951 8 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1949/1950 10 igrača / trenera
AD Plus Ultra Sezona 1948/1949 1 Igrači / Treneri
Real Madrid Castilla Sezona 1931/1932 1 Igrači / Treneri