West Ham United »Rekord protiv Manchester UnitedaWest Ham United »Rekord protiv Manchester UnitedaPremijer liga M. U D L ciljevi
kod kuće 59 25 19 petnaest 96 : 87
Daleko 58 8 9 41 52 : 134
&iznos 117 33 28 56 148 : 221
Prvenstvo M. U D L ciljevi
kod kuće 6 3 1 dva 7 : 6
Daleko 6 4 0 dva 9 : jedanaest
&iznos 12 7 1 4 16 : 17
FA kup M. U D L ciljevi
kod kuće 5 dva dva 1 9 : 7
Daleko 8 dva 1 5 6 : petnaest
&iznos 13 4 3 6 petnaest : 22
Liga kup M. U D L ciljevi
kod kuće 1 1 0 0 4 : 0
Daleko dva 0 0 dva 1 : 5
&iznos 3 1 0 dva 5 : 5
sveukupno M. U D L ciljevi
kod kuće 71 31 22 18 116 : 100
Daleko 74 14 10 pedeset 68 : 165
Neutralno mjesto 0 0 0 0 0 : 0
&iznos 145 Četiri pet 32 68 184 : 265


Premijer liga
2020/2021 11. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 3 (1: 0)
2019/2020 37. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 1 (0: 1)
2019/2020 6. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 0 (1: 0)
2018./2019 34. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (1: 0)
2018./2019 7. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1 (2: 0)
2017./2018 31. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0 (0: 0)
2017./2018 1. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 0 (1: 0)
2016./2017 20. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 2 (0: 0)
2016./2017 13. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 1 (1: 1)
2015./2016 35. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 2 (1: 0)
2015./2016 15. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 0 (0: 0)
2014./2015 24. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (0: 0)
2014./2015 6. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (2: 1)
2013./2014 31. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 2 (0: 2)
2013./2014 17. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (2: 0)
2012./2013 29. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2012./2013 14. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0 (1: 0)
2010/2011 31. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 4 (2: 0)
2010/2011 3. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (1: 0)
2009./2010 28. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (1: 0)
2009./2010 15. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 4 (0: 1)
2008./2009 25. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 1 (0: 0)
2008./2009 10. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 0 (2: 0)
2007./2008 37. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 1 (3: 1)
2007./2008 20. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (0: 1)
2006./2007 38. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 1 (0: 1)
2006./2007 18. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2005./2006 27. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0 (1: 0)
2005./2006 14. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 2 (1: 0)
2002/2003 18. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (2: 0)
2002/2003 14. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (0: 1)
2001./2002 30. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 5 (2: 2)
2001./2002 16. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 1 (0: 0)
2000./2001 22. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (2: 0)
2000./2001 3. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1999./2000 31. Okrugla Manchester United - West Ham United 7: 1 (3: 1)
1999./2000 18. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 4 (1: 3)
1998/1999 21. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 1 (2: 0)
1998/1999 2. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1997/1998 26. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1997/1998 6. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (1: 1)
1996/1997 38. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 0 (1: 0)
1996/1997 16. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1995/1996 24. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 1 (0: 1)
1995/1996 2. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (0: 0)
1994./1995 42. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1994./1995 10. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0 (1: 0)
1993./1994 31. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1993./1994 6. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (2: 0)
1991./1992 29. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1991./1992 17. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (2: 0)
1988/1989 22. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 3 (1: 1)
1988/1989 5. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 0 (1: 0)
1987./1988 35. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (0: 0)
1987./1988 13. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1986./1987 25. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1986./1987 2. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 3 (1: 2)
1985./1986 28. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (0: 1)
1985./1986 4. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 0 (0: 0)
1984./1985 32. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (1: 1)
1984./1985 10. Okrugla Manchester United - West Ham United 5: 1 (2: 0)
1983./1984 39. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 0 (0: 0)
1983./1984 15. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1982/1983 31. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1 (0: 0)
1982/1983 12. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1 (1: 0)
1981./1982 41. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1981./1982 19. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0 (0: 0)
1977/1978 40. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (0: 0)
1977/1978 19. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (1: 1)
1976./1977 39. Okrugla West Ham United - Manchester United 4: 2 (1: 1)
1976./1977 16. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 2 (0: 2)
1975./1976 32. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 0 (0: 0)
1975./1976 14. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1973/1974 25. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1973/1974 7. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (1: 0)
1972./1973 27. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 2 (1: 2)
1972./1973 7. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (1: 1)
1971/1972 24. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 0 (1: 0)
1971/1972 9. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 2 (2: 1)
1970/1971 35. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (2: 0)
1970/1971 5. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 1 (1: 1)
1969/1970 29. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1969/1970 12. Okrugla Manchester United - West Ham United 5: 2 (0: 0)
1968/1969 36. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1968/1969 8. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 1 (0: 0)
1967/1968 25. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (0: 0)
1967/1968 5. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 3 (0: 0)
1966/1967 41. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 6 (0: 0)
1966/1967 36. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 0 (0: 0)
1965/1966 41. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1965/1966 20. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 0 (0: 0)
1964./1965 4. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (0: 0)
1964./1965 2. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1 (0: 0)
1963/1964 33. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 2 (0: 0)
1963/1964 15. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 1 (0: 0)
1962/1963 34. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1 (1: 0)
1962/1963 15. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1 (2: 1)
1961/1962 22. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 2 (1: 0)
1961/1962 1. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 1 (1: 1)
1960/1961 8. Okrugla Manchester United - West Ham United 6: 1 (2: 1)
1960/1961 6. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (1: 1)
1959/1960 40. Okrugla Manchester United - West Ham United 5: 3 (2: 3)
1959/1960 38. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1 (2: 1)
1958/1959 8. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 1 (3: 1)
1958/1959 6. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 2 (2: 0)
1930/1931 30. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0
1930/1931 10. Okrugla West Ham United - Manchester United 5: 1
1929/1930 27. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 2
1929/1930 7. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1
1928/1929 26. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 3
1928/1929 6. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1
1927/1928 30. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 1
1927/1928 13. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 2
1926/1927 33. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 3
1926/1927 12. Okrugla West Ham United - Manchester United 4: 0
1925/1926 24. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 1
1925/1926 1. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 0


Prvenstvo
1937/1938 9. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 0
1937/1938 7. Okrugla Manchester United - West Ham United 4: 0
1935/1936 8. Okrugla West Ham United - Manchester United 1: 2
1935/1936 4. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 3
1934/1935 8. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 0
1934/1935 3. Okrugla Manchester United - West Ham United 3: 1
1933/1934 9. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 1
1933/1934 8. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 1
1932/1933 9. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 2
1932/1933 5. Okrugla West Ham United - Manchester United 3: 1
1922/1923 5. Okrugla West Ham United - Manchester United 0: 2
1922/1923 5. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 2


FA kup
2020/2021 Osmina finala Manchester United - West Ham United 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2015./2016 Četvrtina finala West Ham United - Manchester United 1: 2 (0: 0)
2015./2016 Četvrtina finala Manchester United - West Ham United 1: 1 (0: 0)
2012./2013 3. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0 (1: 0)
2012./2013 3. Okrugla West Ham United - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2002/2003 4. Okrugla Manchester United - West Ham United 6: 0 (2: 0)
2000./2001 4. Okrugla Manchester United - West Ham United 0: 1 (0: 0)
1985./1986 Osmina finala Manchester United - West Ham United 0: 2
1985./1986 Osmina finala West Ham United - Manchester United 1: 1
1984./1985 Četvrtina finala Manchester United - West Ham United 4: 2
1982/1983 3. Okrugla Manchester United - West Ham United 2: 0
1963/1964 Polufinale West Ham United - Manchester United 3: 1
1910/1911 Osmina finala West Ham United - Manchester United 2: 1


Liga kup
2016./2017 Četvrtina finala Manchester United - West Ham United 4: 1 (1: 1)
2010/2011 Četvrtina finala West Ham United - Manchester United 4: 0 (2: 0)
1985./1986 3. Okrugla Manchester United - West Ham United 1: 0


Za igre koje su odlučene o jedanaestercima rezultat nakon 120 minuta bit će uključen u poredak

bayern vs prava madridska liga prvaka